Algemene voorwaarden

79ste Avondvierdaagse Hoensbroek 4 juni t/m 7 juni 2024

Deelname:
Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen achtereen te wandelen. Dag-inschrijving is mogelijk.

Afstanden:  
De totale afstand van de Avondvierdaagse Hoensbroek is 40 km (4 x 10 km) resp. 20 km (4 x 5 km).
De afstanden kunnen een marge hebben van circa 1 km.

Inschrijftermijn:
De online voorinschrijving is per 1 april 2024 geopend en sluit op 2 juni 2024 om 18:00 uur. Op vrijdag 31 mei 2024 kan er ook nog van 16:00 tot 18:00 uur tegen contante betaling of pinnen worden ingeschreven op het adres: Start & finish locatie: BMV De Auvermoer, Auvermoerstraat 2, 6433 CC Hoensbroek

Bewijs van inschrijving:
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande, doch uiterlijk in de week voorafgaande aan de Avondvierdaagse Hoensbroek een bewijs van inschrijving met een QR-code, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op een mobiele telefoon).

Na-inschrijving:
Op dinsdag 4 juni 2024 tussen 18:00 uur en 19:00 uur is er nog de gelegenheid om na- in te schrijven via pinbetaling.

Start- en finishlocatie:
Op 4 juni t/m 7 juni 2024, Start & finish locatie: BMV De Auvermoer, Auvermoerstraat 2, 6433 CC Hoensbroek.

Aanmelding bij voorinschrijving:
Aanmelding op dinsdag 4 juni 2024 tussen 18:00 en 19:00 uur BMV De Auvermoer, Auvermoerstraat 2, 6433 CC Hoensbroek. Op vertoon (scan) van de QR-code wordt een parkoersbeschrijving uitgereikt.

Start en finish scan:
Elke deelnemer heeft een QR-code ontvangen welke iedere wandeldag bij aanvang gescand dient te worden (start-scan). Bij de finish zal er wederom een scan plaatsvinden (finish-scan). Groepen ontvangen per groep een QR-code. Bij controle op de parkoersen moet de QR-code worden getoond.

Starttijden:
Dinsdag t/m vrijdag tussen 18:00 en 19:00 uur.

Afmelding:
De openingstijden van het startbureau zijn:
Dinsdag t/m vrijdag: van 17:30 uur t/m 21:30 uur.

Kilometerboekjes:
Kilometerboekjes hoeven niet te worden ingeleverd. Een sticker t.b.v. deze boekjes wordt, na het volbrengen van de vierde wandeldag verstrekt. Indien gewenst kan men het boekje zelf van een stempel (laten) voorzien.

Geneeskundig onderzoek:
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra.
EHBO functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname / c.q. het verdere deelnemen te verbieden.

Parkoersen:
Voor iedere dag zijn afwisselende parkoersen samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Zuid-Limburg zo rijk is. De routes worden uitgezet met fel oranje tape en op splitsingen worden witte platen met pijl gezet. In bosgebieden ook witte plastic linten met logo en opdruk Avondvierdaagse Hoensbroek.
Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd.
De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.

Kleding:
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.

Wandeltempo:
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.

Muziek:
Het is niet toegestaan op de parkoersen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

Huisdieren:
Het meenemen van huisdieren op de parkoersen is toegestaan, mits aangelijnd.

Gebruik beeltenis:
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film video etc. voor promotionele doeleinden van het WSV Comité Avondvierdaagse Hoensbroek zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid:
WSV Comité Avondvierdaagse Hoensbroek is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak.
Deelname geschiedt op eigen risico.
Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Hoensbroek verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

Beslissingsbevoegdheid:
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van WSV Comité Avondvierdaagse Hoensbroek.

Hoensbroek, 4 februari 2024