Waar is de start & finish locatie?

De start & finish locatie is Sporthal “In de Biessen”, Gravin van Schönbornlaan 4, 6433
AZ Hoensbroek.